Používáme jenom kvalitní, speciálně k tomu určené krabice, bublinkovou fólii a fixační fólii.